U periodu od 28. novembra do 02.decembra 2022.godine održana je međunarodna konferencija The 7th Congress on plant production in water- limited environment- Interdrought7 u Dakaru, Senegal. Među učesnicima iz 39 zemalja, ispred Instituta za kukuruz su bili oplemenjivači kukuruza dr Milan Stevanović i strnih žita dr Vesna Kandić.

Tokom trajanja konferencije istaknut je ogroman značaj koji suša ima na biljnu proizvodnju širom sveta. Diskutovano je o mogućnostima multidisciplinarnog pristupa pri oplemenjivanju biljaka za uslove suše, objedinjavanje genetičkih i fizioloških istraživanja, što detaljnije proučavanje korenovog sistema, korišćenje savremenih metoda za fenotipizaciju biljaka kao i razvijanje različitih modela za predikciju itd.