U aprilu 2018. godine sprovedeno je sedmo po redu ocenjivanje od strane Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), a kao rezultat uspešne ocene jeste ISTA sertifikat o produženju akreditacije.

Laboratorija je postala članica ISTA još 1989. godine. Na kraju 20. veka, ISTA uvodi sistem akreditacije laboratorija prema ISTA akreditacionom standardu koji je usvojen 1995. godine.

Zahvaljujući vizionarskom pristupu rukovodioca Laboratorije i Instituta, predanom i napornom radu osoblja Laboratorije, uspostavljen je sistem kvaliteta i 2000. godine dobijena međunarodna akreditacija. Napravljen je veliki iskorak u načinu razmišljanja i pristupu u obavljanju svakodnevnih poslova. Sve to je doprinelo da se Laboratorija izdvoji izuzetnom disciplinom, odgovornošću i organizacijom, i posluži kao primer za uspostavljanje sistema kvaliteta u celom Institutu.

Stručnost osoblja je uvek bila na najvišem nivou, a redovno usavršavanje na domaćim i međunarodnim kursevima je dovelo do povećanja obima akreditacije. Sa ponosom se može reći da je Laboratorija iznedrila mnogo kompetentnih analitičara, među kojima se nalazi nekoliko ATS i jedan ISTA ocenjivač.

Međunarodno ocenjivanje se sprovodi svake treće godine i ocenjivači svaki put konstantuju da je u Laboratoriji došlo do unapređenja, kako u tehničkom pogledu, tako i u vidu i poboljšanja sistema kvaliteta. Naročito su impresionirani izuzetnim rezultatima koje Laboratorija postiže u testovima kompetentnosti (Proficiency test) što ukazuje da je ispunjen glavni cilj i moto ove organizacije “Uniformnost u ispitivanju semena”.

Ova reakreditacija je potvrda dugogodišnjeg uspešnog rada Laboratorije i veliko priznanje.