Istraživački tim:
dr Dragana Ignjatović – Micić, šef Laboratorije,
dr Snežana Mladenović Drinić,
dr Ana Nikolić,
dr Danijela Ristić,
dr Marija Kostadinović

Istraživačke aktivnosti:

  • Biohemijska i genetička karakterizacija kvaliteta zrna (makro i mikronutrienti) kukuruza i soje,
  • Stvaranje genotipova kukuruza poboljšanog kvaliteta zrna (proteina, β-karotena, fitina) selekcijom pomoću molekularnih markera (MAB),
  • Karakterizacija i utvrđivanje genetičkog diverziteta germplazme kukuruza i soje Instituta primenom molekularnih markera,
  • Identifikacija genotipova kukuruza iz banke gena kao prirodnih izvora poželjnih svojstava – povoljan sadržaj biohemijskih komponenti zrna (makro i mikronutrienti), tolerantnost na sušu, citoplazmatičnu mušku sterilnost – cms,
  • Analiza transkriptoma linija kukuruza primenom NGS metode u cilju identifikacija SNP/DGE markera za stvaranje genotipova kukuruza poboljšanih svojstava (prinos, tolerantnost na abiotički stres),
  • Molekularna identifikacija patogenih vrsta gljiva iz rodova Fusarium i Aspergillus na žitima,
  • Karakterizacija vrsta šumskog drveća.

Saradnja:

Laboratorija sarađuje sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu, Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Institutom za šumarstvo u Beogradu, Poljoprivrednim fakultetom u Skoplju (Makedonija), Poljoprivrednim institutom u Osijeku (Hrvatska) i AgroBio institutom u Sofiji (Bugarska).