//Laboratorija za ispitivanje semena akreditovana od strane ISTA

Laboratorija za ispitivanje semena akreditovana od strane ISTA

Laboratorija za ispitivanje semena Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ je akreditovana od strane Internacionalne asocijacije za ispitivanje semena (ISTA) što podrazumeva proveru kompetentnosti i sistema kvaliteta od strane ove organizacije svake tri godine. Ove godine nadzor je obavljen 26.04.2018. godine od strane ocenjivačkog tima Christine Herzog/Gerarda de Boer-Raatgever. Opšti utisak ocenjivača je da Laboratorija pokazuje visok nivo kompetentnosti u ispitivanju kvaliteta semena koji je praćen dobro razvijenim sistemom kvaliteta primerenim obimu aktivnosti laboratorije.

2018-05-28T13:41:17+00:00

newspaper templates - theme rewards