Postupak javne nabavke male vrednosti usluga – Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila za period od godinu dana, po partijama, redni broj nabavke M-71/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-71-19-objavljeno 18.12.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-71-19-objavljeno 18.12.2019.
  3. Odluka o dodeli ugovora- M-71-19-objavljeno 09.01.2019.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-71-19-1, objavljeno 21.01.2020
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-71-19-3, objavljeno 21.01.2020
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-71-19-2, objavljeno 03.02.2020