Project Description

Javna nabavka usluga – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, redni broj nabavke M-37/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda М-37-20, objavljeno 17.07.2020
  2. Konkursna dokumentacija M-37-20, objavljeno 17.07.2020
  3. Izmena konkursne dokumentacije 1, M-37-20 – objavljeno 20.07.2020
  4. Obavestenje o produzenju roka 1 M-37-20, objavljeno 20.07.2020
  5. Objasnjenje konkursne dokumentacije 1 M-37-20, objavljeno 22.07.2020
  6. Izmena konkursne dokumentacije 2, M-37-20, objavljeno 22.07.2020
  7. Obavestenje o produzenju roka 2 M-37-20, objavljeno 22.07.2020
  8. Odluka o obustavi postupka M-37-20, objavljeno 04.08.2020.
  9. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava М-37-20, objavljeno 07.08.2020.