Project Description

Javna nabavka usluga – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, redni broj nabavke M-37/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-М-37-19-objavljeno 12.07.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-37-19-objavljeno 12.07.2019.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1-M-37-19-objavljeno 18.07.2019.
  4. Izmenjena konkursna dokumentacija 1-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
  5. Obavestenje o produzenju roka-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
  6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-37-19-objavljeno 09.08.2019.
  7. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 37-19, objavljeno 19.08.2019.
  8. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-137-objavljeno-23.08.2019.
  9. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-142-objavljeno-23.08.2019.
  10. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-143-objavljeno-23.08.2019.