Project Description

Javna nabavka usluga – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, redni broj nabavke M-37/19

 1. Poziv za podnosenje ponuda-М-37-19-objavljeno 12.07.2019.
 2. Konkursna dokumentacija-M-37-19-objavljeno 12.07.2019.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1-M-37-19-objavljeno 18.07.2019.
 4. Izmenjena konkursna dokumentacija 1-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
 5. Obavestenje o produzenju roka-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
 6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-37-19-objavljeno 09.08.2019.
 7. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 37-19, objavljeno 19.08.2019.
 8. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-137-objavljeno-23.08.2019.
 9. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-142-objavljeno-23.08.2019.
 10. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-143-objavljeno-23.08.2019.
 11. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 145-М-37-19-objavljeno 29.08.2019.
 12. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 150-М-37-19-objavljeno 29.08.2019.
 13. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-158-objavljeno-04.09.2019.
 14. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-162 -objavljeno-04.09.2019.
 15. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 171-М-37-19-objavljeno 10.09.2019.