Project Description

Javna nabavka usluga – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, redni broj nabavke M-37/19

 1. Poziv za podnosenje ponuda-М-37-19-objavljeno 12.07.2019.
 2. Konkursna dokumentacija-M-37-19-objavljeno 12.07.2019.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1-M-37-19-objavljeno 18.07.2019.
 4. Izmenjena konkursna dokumentacija 1-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
 5. Obavestenje o produzenju roka-M-37-19-objavljeno 19.07.2019.
 6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-37-19-objavljeno 09.08.2019.
 7. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 37-19, objavljeno 19.08.2019.
 8. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-137-objavljeno-22.08.2019.
 9. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-142-objavljeno-22.08.2019.
 10. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-143-objavljeno-22.08.2019.
 11. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 145-М-37-19-objavljeno 29.08.2019.
 12. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 150-М-37-19-objavljeno 29.08.2019.
 13. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-158-objavljeno-04.09.2019.
 14. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-162 -objavljeno-04.09.2019.
 15. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 171-М-37-19-objavljeno 10.09.2019.
 16. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 177-М-37-19-objavljeno 23.09.2019.
 17. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 192-М-37-19-objavljeno 02.10.2019.
 18. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 193-М-37-19-objavljeno 29.08.2019.
 19. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 199-М-37-19-objavljeno 09.10.2019.
 20. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-208 -objavljeno-14.10.2019
 21. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 209-М-37-19-objavljeno 15.10.2019.
 22. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 211-М-37-19-objavljeno 21.10.2019.
 23. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 223-М-37-19-objavljeno 06.11.2019.
 24. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 235-М-37-19-objavljeno 20.11.2019.
 25. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 239-М-37-19-objavljeno 28.11.2019.
 26. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici М-37-19-263 objavljeno 30.12.2019.
 27. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 62-М-37-19-objavljeno 30.03.2020.
 28. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 71-М-37-19-objavljeno 21.04.2020
 29. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 77-М-37-19-objavljeno 04.05.2020.
 30. Obaveštenje o zaključenoj narudzbenici 86-М-37-19-objavljeno 19.05.2020