Project Description

Javna nabavka usluga – Servisiranje i popravka poljoprivredne mehanizacije, po partijama, redni broj nabavke 12/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda – 12-19, objabljeno 07.08.2019.
  2. Konkursna dokumentacija – 12-19, objavljeno 07.08.2019.