Project Description

Javna nabavka usluga – Servisiranje i popravka poljoprivredne mehanizacije, po partijama, redni broj nabavke 12/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda – 12-19, objabljeno 07.08.2019.
  2. Konkursna dokumentacija – 12-19, objavljeno 07.08.2019.
  3. Odluka o dodeli ugovora 12-19, objavljeno 06.09.2019.
  4. Odluka o obustavi postupka 12-19, objavljeno 06.09.2019.
  5. Obavestenja o obustavi postupka za partiju 2-12-19-objavljeno 09.09.2019.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1-12-19-objavljeno 26.09.2019.