Project Description

Javna nabavka usluga – Servis, kontrola i etaloniranje vaga i mikropipeta, partija 1- Servis, kontrola i overavanje vaga, redni broj nabavke 32/15

  1. Konkursna dokumentacija (.pdf 643KB) objavljeno 28.09.2015.
  2. Odluka o obustavi postupka (.pdf 730KB) objavljeno 09.10.2015.
  3. Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf 92KB) objavljeno 09.10.2015.