Javna nabavka male vrednosti usluga- Zbrinjavanje opasnog otpada, po partijama, redni broj nabavke M-52/18

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 222KB) objavljeno 01.11.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 764KB) objavljeno 01.11.2018.
  3. Odluka o dodeli ugovora(.pdf1,9MB)objavljeno 19.11.2018.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 85KB) objavljeno 19.12.2018.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 85KB) objavljeno 19.12.2018.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (.pdf 85KB) objavljeno 19.12.2018.