Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluge pregleda i servisiranja protivpožarne opreme, redni broj nabavke M-74/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda M-74-19, objavljeno 19.12.2019
  2. Konkursna dokumentacija M-74-19, objavljeno 19.12.2019
  3. Odluka o dodeli ugovora-M-74-19-objavljeno 09.01.2019.
  4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru-M-74-19-objavljeno 16.01.2020.