Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga popravke i održavanja laboratorijske opreme, po partijama, redni broj nabavke M-44/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-М-44-20-objavljeno 18.11.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-M-44-20-objavljeno 18.11.2020.
  3. Odluka o dodeli ugovora,za partije 2,4,5,6,8-M-44-20-objavljeno 04.12.2020.
  4. Odluka o obustavi postupka, za partije 1,3,7-M-44-20-objavljeno 04.12.2020.
  5. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1,3,7-М-44-20-objavljeno 14.12.2020.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5-M-44-20-objavljeno-17.12.2020.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8-M-44-20-objavljeno-17.12.2020.
  8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4-M-44-20-objavljeno-23.12.2020.
  9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2-M-44-20-objavljeno-23.12.2020.
  10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6-M-44-20-objavljeno-28.12.2020.