Javna nabavka male vrednosti radova – Radovi na vodovodu i kanalizaciji, redni broj nabavke M-48/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-48-20-objavljeno 26.11.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-M-48-20-objavljeno 26.11.2020.
  3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-48-20-objavljeno 15.12.2020.
  4. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu-M-48-20-objavljeno 28.12.2020.