Project Description

Javna nabavka male vrednosti radova – Ostali zanatski radovi na tekućem održavanju objekata Instituta, po partijama, redni broj nabavke M-20/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-20-19-objavljeno 21.05.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-20-19-objavljeno 21.05.2019.
  3. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma M-20-19, objavljeno 10.06.2019.
  4. Odluka o obustavi postupka M-20-19, objavljeno 10.06.2019.
  5. Obavestenja o obustavi postupka М-20-19 – objavljeno 13.06.2019.
  6. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 20-19, objavljeno 08.07.2019.