Javna nabavka male vrednosti radova – Bravarski radovi, redni broj nabavke M-68/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-68-19-objavljeno 17.12.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-68-19-objavljeno 17.12.2019.
  3. Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma-M-68-19-objavljeno 08.01.2020.
  4. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu-M-68-19-objavljeno 15.01.2020.
  5. Obaveštenje ozaključenoj narudžbenici 140-M-68-19-objavljeno 24.07.2020
  6. Obavestenje o zakljucenoj narudzbenici 276-M-68-19-objavljeno 08.12.2020.