Javna nabavka male vrednosti radova – Bravarski radovi, redni broj nabavke M-46/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-46-20-objavljeno 25.11.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-M-46-20-objavljeno 25.11.2020. 
  3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-46-20-objavljeno 15.12.2020.
  4. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu-M-46-20-objavljeno 31.12.2020.