Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka samohodnog utovarivača, redni broj nabavke M-28/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-28-20-objavljeno 18.06.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-M-28-20-objavljeno 18.06.2020.
  3. Objašnjenje KD 1- M-28-20-objavljeno 23.06.2020.
  4. Izmena Konkursne dokumentacije 1-M-28-20-objavljeno 24.06.2020.
  5. Obavestenje o produzenju roka-M-28-20-objavljeno 24.06.2020.
  6. Odluka o dodeli ugovora-M-28-20-objavljeno 15.07.2020.
  7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava М-28-20, objavljeno 22.07.2020.
  8. Obavestenje o nastavku postupka javne nabavke-M-28-20-objavljeno 10.08.2020.
  9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru-М-28-20-objavljeno 24.08.2020.