Project Description

Javna nabavka male vrednosti  dobara – Štampani materijal, po partijama, redni broj nabavke M-38/15

  1. Poziv za podnošenje ponuda  (.pdf 132KB) objavljeno 13.10.2015.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 485KB) objavljeno 13.10.2015.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1  (.pdf 78KB) objavljeno 15.10.2015.
  4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2  (.pdf 75KB) objavljeno 15.10.2015.
  5. Izmena konkursne dokumentacije 1  (.pdf 183KB) objavljeno 15.10.2015.
  6. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 77KB) objavljeno 15.10.2015.
  7. Objašnjenje konkursne dokumentacije 3  (.pdf 79KB) objavljeno 19.10.2015.
  8. Odluka o dodeli ugovora(.pdf 3MB) objavljeno 28.10.2015.
  9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1(.pdf 124KB) objavljeno 10.11.2015.
  10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 124KB) objavljeno 16.11.2015.