Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Rezervni delovi za traktore John Deere, redni broj nabavke M-7/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda,JN M-7-20, оbjavljeno 17.03.2020
  2. Konkursna dokumentacija, JN М-07-20, objavljeno 17.03.2020.
  3. Obavestenje o produzenju roka 1 M-7-20, objavljeno 22.03.2020
  4. Odluka o zakljucenju okvinog sporazuma-M-7-20-objavljeno 01.04.2020_
  5. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu-M-7-20-objavljeno 13.05.2020.