Јаvnа nаbavka male vrednosti dobara- Radna odeća, obuća i oprema, redni broj nabavke М-33/20

  1. Poziv za podnosenje М 33-20, objavljeno 02.12.2020
  2. Konkursna dokumentacija M 33-20, objavljeno 02.12.2020
  3. Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma-M-33-20-objavljeno 15.12.2020.
  4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu-M-33-20-objavljeno 08.02.2021.