Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Proizvodi i sredstva za održavanje higijene, redni broj nabavke M-21/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda M-21-20, оbjavljeno 22.05.2020
  2. Konkursna dokumentacija М-21-20, objavljeno 22.05.2020