Javna nabavka male vrednosti dobara – Podne obloge, termoizolacioni i zanatski materijali, po partijama, M-62/16

  1. Poziv za podnosenje ponuda.pdf 159 kB) objavljeno 20.12.2016.
  2. Konkursna dokumentacija(.pdf 498 kB) objavljeno 20.12.2016.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1.pdf 89 kB) objavljeno 26.12.2016.
  4. Obaveštenje o produženju roka 1.pdf 156 kB) objavljeno 26.12.2016.
  5. Izmena konkursne dokumentacije 1.pdf 478 kB) objavljeno 27.12.2016.
  6. Odluka o dodeli ugovora.pdf 2 MB) objavljeno 13.01.2017.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1.pdf 61 kB) objavljeno 02.02.2017.
  8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 .pdf 60 kB) objavljeno 06.02.2017.