Javna nabavka male vrednosti dobara – Podne obloge, termoizolacioni i zanatski materijali, po partijama, M-58/16

  1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 159 kB) objavljeno 05.12.2016.
  2. Konkursna dokumentacija(.pdf 580 kB) objavljeno 05.12.2016.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije(.pdf 221 kB) objavljeno 07.12.2016.
  4. Odluka o dodeli ugovora(.pdf 928 kB) objavljeno 16.12.2016.
  5. Odluka o obustavi postupka(.pdf 648 kB) objavljeno 16.12.2016.
  6. Obaveštenje o obustavi postupka(.pdf 159 kB) objavljeno 16.12.2016.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2(.pdf 71KB) objavljeno 10.01.2017.