Javna nabavka male vrednosti dobara – Piće za potrebe Instituta za kukuruz “Zemun Polje”, redni broj nabavke M-41/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-41-20-objavljeno 29.09.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-M-41-20-objavljeno 29.09.2020.
  3. Odluka o obustavi postupka-M-41-20-objavljeno 13.10.2020.
  4. Obavestenja o obustavi postupka-M-41-20-objavljeno 19.10.2020.