Javna nabavka male vrednosti dobara – Montažne limene garaže, redni broj nabavke M-32/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda M-32-20 – objavljeno 27.07.2020
  2. Konkursna dokumentacija M-32-20, objavljeno 27.07.2020.
  3. Odluka o dodeli ugovora M-32-20, objavljeno 07.08.2020.
  4. Obaveštenje o zakljucenom ugovoru JN M-32-20, objavljeno 17.09.2020