Javna nabavka male vrednosti dobara -Merna oprema i instrumenti, po partijama,redni broj nabavke M-55/17 

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 187kB) objavljeno 07.12.2017.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 551kB) objavljeno 07.12.2017.
  3. Odluka o dodeli ugovora (.pdf 1MB) objavljeno 26.12.2017.
  4. Odluka o obustavi postupka (.pdf 536 kB) objavljeno 26.12.2017.
  5. Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf 85 kB) objavljeno 27.12.2017.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1(.pdf 122 kB) objavljeno 16.01.2018.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4(.pdf 121 kB) objavljeno 16.01.2018.