Javna nabavka male vrednosti dobara – Laboratorijski pribor i potrošni materijal, po partijama, redni broj nabavke M-42/20

 1. Poziv za podnosenje ponuda М-42-20, objavljeno 08.10.2020
 2. Konkursna dokumentacija М-42-20, objavljeno 08.10.2020
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 M-42-20, objavljeno 12.10.2020
 4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 M-42-20, objavljeno 13.10.2020
 5. Izmena Konkursne dokumentacije-M-42-20-objavljeno 13.10.2020.
 6. Obavestenje o produzenju roka 1 M-42-20, objavljeno 13.10.2020
 7. Odluka o dodeli ugovora za partije 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11-M-42-20-objavljeno 02.11.2020.
 8. Odluka o obustavi postupka za partije 7 i 12-M-42-20-objavljeno 02.11.2020.
 9. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 7,12-М-42-20-objavljeno 20.11.2020.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3, M-42-20, objavljeno 30.11.2020.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4, M-42-20, objavljeno 30.11.2020.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11- M-42-20, objavljeno 09.12.2020.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 9, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 10, M-42-20, objavljeno 11.12.2020.
 19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6-M-42-20, objavljeno 21.12.2020.