Javna nabavka male vrednosti dobara – Laboratorijska oprema- pH metar, redni broj nabavke M-38/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda M-38-20 objavljeno 23.07.2020.
  2. Konkursna Dokumentacija М-38-20 objavljeno 23.07.2020.
  3. Odluka o dodeli ugovora M-38-20, objavljeno 05.08.2020
  4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru-М-38-20-objavljeno 24.08.2020.