Javna nabavka male vrednosti dobara – Potrošni materijal za qPCR, redni broj nabavke M-34/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda М-34-20, objavljeno 01.09.2020
  2. Konkursna dokumentacija М-34-20, objavljeno 01.09.2020
  3. Odluka o dodeli ugovora-M-34-20-objavljeno 10.09.2020.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-M-34-20, objavljeno 08.10.2020