Javna nabavka male vrednosti dobara – Gume, po partijama, redni broj nabavke M-19/192019-06-13T13:47:32+02:00

Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Gume, po partijama, redni broj nabavke M-19/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-19-19- objavljeno 21.05.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-19-19- objavljeno 21.05.2019.
  3. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma M-19-19, objavljeno 10.06.2019.
  4. Odluka o obustavi postupka M-19-19, objavljeno 10.06.2019.
  5. Obavestenja o obustavi postupka М-19-19-3-objavljeno 13.06.2019.

newspaper templates - theme rewards