Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Gume, po partijama, redni broj nabavke M-19/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-M-19-19- objavljeno 21.05.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-M-19-19- objavljeno 21.05.2019.
  3. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma M-19-19, objavljeno 10.06.2019.
  4. Odluka o obustavi postupka M-19-19, objavljeno 10.06.2019.
  5. Obavestenja o obustavi postupka М-19-19-3-objavljeno 13.06.2019.
  6. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 2-M-19-19-objavljeno 28.06.2019.
  7. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu za partiju 1 JN 19-19-1, objavljeno 26.07.2019.
  8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (narudžbenica) M-13-17-2-112 objavljeno 06.08.2019.
  9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (narudžbenica) M-19-19-2-113, objavljeno 12.08.2019.
  10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (narudžbenica) M-19-19-1-157, objavljeno 02.09.2019.