Javna nabavka male vrednosti dobara – Gravitacioni sistem transporta semena, redni broj nabavke M-72/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda M-72-19, objavljeno 23.12.2019
  2. Konkursna dokumentacija M-72-19, objavljeno 23.12.2019.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 M-72-19, objavljeno 30.12.2019
  4. Odluka o dodeli ugovora-M-72-19-objavljeno 09.01.2019.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-M-72-19-objavljeno 25.02.2020.