Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Građevinski materijal i pribor, redni broj nabavke  M-27/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda – М- 27-19 – objavljeno 30.05.2019.
  2. Kоnkursna dokumentacija- М-27-19 – оbjavljeno 30.05.2019.
  3. Odluka o dodeli ugovora M-27-19 – objavljeno 13.06.2019.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-M-27-19-objavljeno 01.07.2019.