Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Elektrode, po partijama, redni broj nabavke M-42/15

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 127 KB) objavljeno 03.11.2015.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 452KB) objavljeno 03.11.2015.
  3. Odluka o dodeli ugovora (.pdf 1MB) objavljeno 23.11.2015.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1  (.pdf 94 KB) objavljeno 09.12.2015.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 95 KB) objavljeno 09.12.2015.