Javna nabavka male vrednosti dobara – Delovi za elektronsko upravljanje opremom u pogonu za doradu semena, po partijama, M-57/16

  1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 159 kB) objavljeno 05.12.2016.
  2. Konkursna dokumentacija(.pdf 478 kB) objavljeno 05.12.2016.
  3. Odluka o dodeli ugovora(.pdf 1 MB) objavljeno 16.12.2016.
  4. Odluka o obustavi postupka(.pdf 681 kB) objavljeno 16.12.2016.
  5. Obaveštenje o obustavi postupka(.pdf 145 kB) objavljeno 16.12.2016.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2(.pdf 60KB) objavljeno 10.01.2017.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3(.pdf 60KB) objavljeno 10.01.2017.