Javna nabavka male vrednosti dobara- Bastenska oprema, po partijama, redni broj nabavke M-26/192019-06-21T11:35:08+02:00

Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara- Bastenska oprema, po partijama, redni broj nabavke M-26/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda ЈN-М-26-19 objavljeno 10.06.2019.
  2. KD Bastenska oprema ЈN-М-26-19 objavljeno 10.06.2019.
  3. OKD 1 – JN M-26-19 objavljeno 14.06.2019.
  4. Odluka o dodeli ugovora, za partiju 1-M-26-19-objavljeno 21.06.2019.
  5. Odluka o obustavi postupka za partiju 2-M-26-19-objavljeno 21.06.2019.

newspaper templates - theme rewards