Project Description

Javna nabavka male vrednosti dobara – Aparati i uredjaji, po partijama, redni broj nabavke M-45/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda – М-45-19 objavljeno 15.08.2019.
  2. Konkursna dokumentacija M-45-19 objavljeno 15.08.2019.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 M-45-19, objavljeno 21.08.2019.
  4. Izmena konkursne dokumentacije M-45-19, objavljeno 23.08.2019.
  5. Obavestenje o produzenju roka 1 M-45-19, objavljeno 23.08.2019.
  6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma-M-45-19-objavljeno 30.08.2019.