Javna nabavka dobara – Reklamni materijal, po partijama, redni broj nabavke 3/20

 1. Poziv za podnosenje ponuda-3-20-objavljeno 31.08.2020.
 2. Konkursna dokumentacija-3-20-objavljeno 31.08.2020.
 3. Objasnjenje konkursne dokumentacije 1 JN 3-20, objavljeno 07.09.2020
 4. Objasnjenje konkursne dokumentacije 2-3-20-objavljeno 09.09.2020.
 5. Objasnjenje konkursne dokumentacije 3-3-20-objavljeno 17.09.2020.
 6. Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma-3-20-objavljeno 12.10.2020.
 7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN 3-20-2, objavljeno 28.10.2020
 8. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN 3-20-3, objavljeno 28.10.2020
 9. Obaveštenje o zakljucenom okvirnom sporazumu-3-20-1-objavljeno 30.10.2020.
 10. Obaveštenje o zakljucenoj narudzbenici 228-3-20-3-objavljeno 30.10.2020.
 11. Obaveštenje o zakljucenoj narudzbenici 231-3-20-1-objavljeno 30.10.2020.
 12. Obaveštenje o zakljucenoj narudzbenici 233-JN-3-20-2-objavljeno 02.01.2020.
 13. Obaveštenje o zakljucenoj narudzbenici 242-JN-3-20-objavljeno 12.11.2020
 14. Obaveštenje o zakljucenoj narudzbenici 249-JN-3-20-objavljeno 17.11.2020
 15. Obavestenje o zakljucenoj narudzbenici 272-3-20-1-objavljeno 04.12.2020.
 16. Obavestenje o zakljucenoj narudzbenici 279-3-20-1-objavljeno 11.12.2020.
 17. Obavestenje-o-zakljucenoj-narudzbenici-5-3-20-1-objavljeno-18.01.2021.
 18. Obavestenje o zakljucenoj narudzbenici 10-3-20-1-objavljeno 22.01.2021
 19. Obavestenje-o-zakljucenoj-narudzbenici-17-3-20-1-objavljeno-05.02.2021.
 20. Obavestenje-o-zakljucenoj-narudzbenici-22-3-20-1-objavljeno-11.02.2021.