Project Description

Javna nabavka dobara – Reagensi za izolaciju RNK, sintezu cDNK i qPCR, redni broj nabavke 9/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-9-19-objavljeno 28.06.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-9-19-objavljeno 28.06.2019.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije-9-19-objavljeno 19.07.2019.
  4. Izmenjena konkursna dokumentacija-9-19-objavljeno 19.07.2019.
  5. Odluka o dodeli ugovora-9-19-objavljeno 06.08.2019.
  6. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 1, JN 9-19, objavljeno 23.08.2019.
  7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2, JN 9-19, objavljeno 23.08.2019.