Javna nabavka dobara – Oprema za istraživačke laboratorije,po partijama, redni broj nabavke 13/17

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 176kB) objavljeno 29.12.2017.
  2. Konkursna dokumentacija  (.pdf 500kB) objavljeno 29.12.2017.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije – 1  (.pdf 134kB) objavljeno 12.01.2018.
  4. Odluka o dodeli ugovora (.pdf 1 MB) objavljeno 20.02.2018.
  5. Odluka o obustavi postupka  (.pdf 1 MB) objavljeno 20.02.2018.
  6. Obaveštenje o obustavi postupka  (.pdf 124kB) objavljeno 05.03.2018.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (.pdf 122kB) objavljeno 13.03.2018.