Project Description

Javna nabavka dobara – Laboratorijski pribor i potrošni materijal, po partijama, redni broj nabavke M-44/19

 1. Poziv za podnosenje ponuda-М-44-19-оbjavljeno 29.08.2019.
 2. Konkursna dokumentacija-М-44-19-objavljeno 29.08.2019.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 M-44-19, objavljeno 03.09.2019.
 4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 M-44-19, objavljeno 04.09.2019.
 5. Izmena konkursne dokumentacije 1, M-44-19, objavljeno 04.09.2019.
 6. Obavestenje o produzenju roka 1 M-44-19, оbjavljeno 04.09.2019.
 7. Odluka o dodeli ugovora-M-44-19-objavljeno 20.09.2019.
 8. Odluka o obustavi postupka-M-44-19-objavljeno 20.09.2019.
 9. Obaveštenje o obustavi postupka-М-44-19-objavljeno 26.09.2019.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-44-19-6, objavljeno 04.10.2019.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-44-19-8, objavljeno 04.10.2019.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3, M-44-19, objavljeno 17.10.2019.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju M-44-19-1, objavljeno 18.10.2019
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju M-44-19-9, objavljeno 18.10.2019
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju M-44-19-10, objavljeno 18.10.2019
 16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju M-44-19-11, objavljeno 18.10.2019