Project Description

Javna nabavka dobara – Laboratorijski pribor i potrošni materijal, po partijama, redni broj nabavke M-44/19

  1. Poziv za podnosenje ponuda-М-44-19-оbjavljeno 29.08.2019.
  2. Konkursna dokumentacija-М-44-19-objavljeno 29.08.2019.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 M-44-19, objavljeno 03.09.2019.
  4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 M-44-19, objavljeno 04.09.2019.
  5. Izmena konkursne dokumentacije 1, M-44-19, objavljeno 04.09.2019.
  6. Obavestenje o produzenju roka 1 M-44-19, оbjavljeno 04.09.2019.