Javna nabavka dobara – Hemikalije za laboratorije, redni broj nabavke 14/16

  1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda(.pdf 128KB) objavljeno 06.12.2016.
  2. Konkursna dokumentacija(.pdf 532KB) objavljeno 06.12.2016.
  3. Odluka o dodeli ugovora(.pdf 869KB) objavljeno 20.12.2016.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf 74KB) objavljeno 10.01.2017.