Project Description

Javna nabavka dobara – Hemikalije za laboratorije, po partijama,  redni broj nabavke  11/16

  1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 158 kB) objavljeno 11.10.2016.
  2. Konkursna dokumentacija(.pdf 817 kB) objavljeno 11.10.2016.
  3. Odluka o dodeli ugovora (.pdf 1  МB) objavljeno 17.11.2016.
  4. Odluka o obustavi postupka(.pdf 569  kB) objavljeno 17.11.2016.
  5. Obaveštenja o obustavi postupka(.pdf 67  kB) objavljeno 18.11.2016.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1(.pdf 72  kB) objavljeno 28.11.2016.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2(.pdf 71  kB) objavljeno 28.11.2016.