Project Description

Javna nabavka dobara – Gorivo za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, po partijama, redni broj nabavke 1/20

  1. Poziv za podnosenje ponuda-1-20-objavljeno 19.03.2020.
  2. Konkursna dokumentacija-1-20-objavljeno 19.03.2020.
  3. Odluka o dodeli ugovora JN 1-20 objavljano 22.04.2020_
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 1-20-2, objavljeno 19.05.2020
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 1-20-3, objavljeno 19.05.2020