Javna nabavka dobara – Fiskalna kasa, redni broj nabavke M-53/15

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 215 KB) objavljeno 31.12.2015.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 458 KB) objavljeno 31.12.2015.
  3. Odluka o dodeli ugovora (.pdf 572KB) objavljeno 15.01.2016.