Javna nabavka male vrednosti dobara – Piće za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ M-17/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 156КB) objavljeno 02.07.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 615KB) objavljeno 02.07.2015.

Javna nabavka radova – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije, redni broj nabavke M-18/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 212KB) objavljeno 01.07.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 742KB) objavljeno 01.07.2015.

Javna nabavka usluga – Ugostiteljske usluge pripreme hrane za manifestaciju „Dan polja ZP hibrida“, redni broj nabavke 9/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 146KB) objavljeno 01.07.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 399KB) objavljeno 01.07.2015.

Javna nabavka radova – Izrada i zamena perforiranih podova u dvanaest binova sušare, redni broj nabavke 19/15

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf 171KB) objavljeno 26.06.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 1,5MB) objavljeno 26.06.2015.

Javna nabavka dobara – Delovi trakastih transportera sa koficama (elevatora) sa uslugom montaže, redni broj nabavke 18/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 146КB) objavljeno 01.07.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 443КB) objavljeno 01.07.2015.

Javna nabavka dobara – Kancelarijski i štampani materijal , po partijama, redni broj nabavke 17/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 148КB) objavljeno 04.06.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 740KB) objavljeno 04.06.2015.

Javna nabavka dobara – Hemikalije za laboratorije, redni broj nabavke 16/15

 1. Poziv za podnosenje ponuda(.pdf 158KB) objavljeno 15.06.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 1,19MB) objavljeno 15.06.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Preparati za podmazivanje M-10/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 153КB) objavljeno 29.05.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 537KB) objavljeno 29.05.2015.

 Javna nabavka radova – Radovi na investicionom održavanju i opremanju svečane sale zgrade selekcije Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ , redni broj nabavke 15/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 205КB) objavljeno 22.05.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 854KB) objavljeno 22.05.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Mlečni proizvodi, redni broj nabavke M-12/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 207КB) objavljeno 21.05.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 454KB) objavljeno 21.05.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije 1(.pdf 668KB) objavljeno 26.05.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(.pdf 77KB) objavljeno 26.05.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 158KB) objavljeno 26.06.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Pekarski proizvodi, redni broj nabavke M-11/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 207КB) objavljeno 21.05.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 548KB) objavljeno 21.05.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije 1(.pdf 582KB) objavljeno 26.05.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(.pdf 77KB) objavljeno 26.05.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 158KB) objavljeno 25.06.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Alat, sitan inventar i potrošni materijal, po partijama, redni broj nabavke M-9/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 212КB) objavljeno 14.05.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 2MB) objavljeno 14.05.2015.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 (.pdf 84KB) objavljeno 08.06.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 (.pdf 161KB) objavljeno 15.06.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 (.pdf 160KB) objavljeno 08.06.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 (.pdf 83KB) objavljeno 15.06.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 (.pdf 82KB) objavljeno 08.06.2015.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 (.pdf 82KB) objavljeno 08.06.2015.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7 (.pdf 83KB) objavljeno 08.06.2015.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8 (.pdf 83KB) objavljeno 08.06.2015.

 Javna nabavka radova – Izrada i zamena perforiranih podova u dvanaest binova sušare, redni broj nabavke 14/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 143КB) objavljeno 12.05.2015.
 2.  Konkursna dokumentacija (.pdf 1MB) objavljeno 12.05.2015.
 3. Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf 77KB) objavljeno 26.06.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Kafa, čajevi i srodni proizvodi, redni broj nabavke M-8/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda  (.pdf 211КB) objavljeno 30.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 522КB) objavljeno 30.04.2015.
 3. Objašnjenje Konkursne dokumentacije (.pdf 87КB) objavljeno 07.05.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 123КB) objavljeno 03.06.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 123КB) objavljeno 03.06.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (.pdf 123КB) objavljeno 03.06.2015.

Javna nabavka dobara u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo, za partije 6, 8 i 9, redni broj nabavke 13/15

 1. Konkursna dokumentacija (.pdf 755КB) objavljeno 30.04.2015.

Javna nabavka usluga – Usluga pregleda i održavanja gasnih instalacija i održavanja grejnih instalacija, po partijama, redni broj nabavke 11/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 156КB) objavljeno 27.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 1MB) objavljeno 27.04.2015.
 3. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 1(.pdf 73KB) objavljeno 05.05.2015.
 4. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 2(.pdf 153KB) objavljeno 21.05.2015.
 5. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 3(.pdf 87KB) objavljeno 25.05.2015.
 6. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 4(.pdf 105KB) objavljeno 25.05.2015.
 7. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 5(.pdf 87KB) objavljeno 25.05.2015.
 8. Obaveštenje o produženju roka 1(.pdf 81KB) objavljeno 26.05.2015.
 9. Izmena Konkursne dokumentacije 1(.pdf 1MB) objavljeno 26.05.2015.
 10. Obaveštenje o produženju roka 2(.pdf 75KB) objavljeno 27.05.2015.
 11. Izmena Konkursne dokumentacije 2(.pdf 1MB) objavljeno 27.05.2015.

Javna nabavka dobara – Programski paketi i informacioni sistemi – Licenca za antivirus programski paket NOD32, redni broj nabavke 12/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 205КB) objavljeno 22.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 397КB) objavljeno 22.04.2015.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 84КB) objavljeno 26.05.2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga –Konsultanske usluge za uvođenje „HACCP“ sistema upravljanja bezbednošću hrane u pogonu za proizvodnju funkcionalne hrane (proizvodnja mlinskih proizvoda), redni broj nabavke M-7/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 213КB) objavljeno 20.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 492KB) objavljeno 20.04.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije (.pdf 137KB) objavljeno 22.04.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Proizvodi za ličnu negu, redni broj nabavke M-6/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 210КB) objavljeno 15.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 503KB) objavljeno 15.04.2015.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 122KB) objavljeno 19.05.2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga – Održavanje i servisiranje lifta, redni broj nabavke M-5/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 151КB) objavljeno 09.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 469KB) objavljeno 09.04.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 93KB) objavljeno 14.04.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka 1 (.pdf 78KB) objavljeno 14.04.2015.
 5. Оbjašnjenje Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 85KB) objavljeno 16.04.2015
 6. Izmena Konkursne dokumentacije 2 (.pdf 273KB) objavljeno 17.04.2015.
 7. Obaveštenje o produženju roka 2 (.pdf 89KB) objavljeno 17.04.2015.
 8. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 2 (.pdf 73KB) objavljeno 20.04.2015
 9. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 3  (.pdf 92KB) objavljeno 24.04.2015
 10. Izmena Konkursne dokumentacije 3 (.pdf 94KB) objavljeno 24.04.2015
 11. Obaveštenje o produženju roka 3 (.pdf 86KB) objavljeno 24.04.2015

Javna nabavka male vrednosti dobara – Proizvodi od drvne građe i biorazgradive saksije, po partijama, redni broj nabavke M-4/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 210КB) objavljeno 03.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 559KB) objavljeno 03.04.2015.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacija 1 (.pdf 74KB) objavljeno 08.04.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 123KB) objavljeno 04.05.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 122KB) objavljeno 05.05.2015.

Javna nabavka dobara – Štampani materijal – Table za obeležavanje ogleda, redni broj nabavke 10/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 203КB) objavljeno 03.04.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 562KB) objavljeno 03.04.2015.

Javna nabavka usluga – Osiguranje useva i plodova, redni broj nabavke 8/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 203КB) objavljeno 27.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 635KB) objavljeno 27.03.2015.
 3. Obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf 125KB) objavljeno 16.04.2015.
 4. Izmena Konkursne dokumentacije (.pdf 190KB) objavljeno 28.04.2015.
 5. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 83KB) objavljeno 28.04.2015.
 6. Objasnjenje Konkursne dokumentacije 1(.pdf 61KB) objavljeno 08.05.2015.

Javna nabavka usluga – Servisiranje i popravka poljoprivredne mehanizacije, po partijama, redni broj nabavke 7/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 130КB) objavljeno 27.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 925KB) objavljeno 27.03.2015.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 108KB) objavljeno 30.04.2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga – Konsultanske usluge za uvođenje „HACCP“ sistema upravljanja bezbednošću hrane u pogonu za proizvodnju funkcionalne hrane (proizvodnja mlinskih proizvoda), redni broj nabavke M-3/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 214КB) objavljeno 27.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 495KB) objavljeno 27.03.2015.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 94KB) objavljeno 09.04.2015.

Javna nabavka dobara – Kancelarijski i štampani materijal , po partijama, redni broj nabavke 6/15

 1. Poziv za podnosenje ponuda (.pdf 148КB) objavljeno 27.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 925KB) objavljeno 27.03.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije  (.pdf 145KB) objavljeno 20.04.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 81KB) objavljeno 20.04.2015.
 5. Objašnjenje Konkursne dokumentacije (.pdf 79KB) objavljeno 23.04.2015.
 6. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 93KB) objavljeno 29.04.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (.pdf 84KB) objavljeno 11.06.2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga  – Sertifikacije implementiranog QMS-a u odnosu na zahteve standarda ISO 9001:2008 i HACCP sistema, redni broj nabavke M-2/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda(.pdf 222КB) objavljeno 6.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 508КB) objavljeno 6.03.2015.
 3. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 144КB) objavljeno 11.03.2015.
 4. Izmena Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 153КB) objavljeno 12.03.2015.
 5. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 84КB) objavljeno 12.03.2015.
 6. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2  (.pdf 82КB) objavljeno 16.03.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 129КB) objavljeno 03.04.2015.

Javna nabavka dobara – Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo , po partijama, redni broj nabavke 4/15

 1. Poziv za podnosenje ponuda  (.pdf 211КB) objavljeno 2.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 2MB) objavljeno 2.03.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije (.pdf 2MB) objavljeno 12.03.2015.
 4. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 98MB) objavljeno 22.04.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 123KB) objavljeno 27.04.2015.
 6. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 124KB) objavljeno 27.04.2015.
 7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 3 (.pdf 124KB) objavljeno 27.04.2015.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partija 4 (.pdf 123KB) objavljeno 27.04.2015.
 9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 5 (.pdf 98MB) objavljeno 21.04.2015.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partija 7 (.pdf 124MB) objavljeno 21.04.2015.

Javna nabavka dobara – Gorivo za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, po partijama, redni broj nabavke 5/15

 1. Poziv za podnosenje ponuda (.pdf 205КB) objavljeno 2.03.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 900КB) objavljeno 2.03.2015.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 198КB) objavljeno 16.03.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (.pdf 123KB) objavljeno 05.05.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 123KB) objavljeno 05.05.2015.
 6. Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 123KB) objavljeno 05.05.2015.

Javna nabavka dobara u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – Toneri za štampače, po partijama, redni broj nabavke 3/15

 1. Konkursna dokumentacija  (.pdf 652КB) objavljeno 24.02.2015.
 2. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 84КB) objavljeno 27.02.2015.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 462КB) objavljeno 02.03.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 91КB) objavljeno 02.03.2015.
 5. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 91КB) objavljeno 12.03.2015.

Javna nabavka male vrednosti dobra – Zakup bilborda, redni broj nabavke M-1/15

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 209КB) objavljeno 18.02.2015.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 708КB) objavljeno 18.02.2015.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 259КB) objavljeno 12.03.2015.

Javna nabavka dobara-Nabavka i isporuka prirodnog gasa za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, redni broj nabavke 1/15

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (.pdf 247КB) objavljeno 06.02.2015.
 2.  Konkursna dokumentacija (.pdf536КB) objavljeno 06.02.2015.
 3. Objašnjenje Konkursne dokumentantacije 1(.pdf 111КB) objavljeno 19.02.2015.
 4. Izmena Konkursne dokumentacije 1(.pdf 82КB) objavljeno 19.02.2015.
  • strana 27(.pdf 166КB) objavljeno 19.02.2015.
  • strana 32(.pdf 185КB) objavljeno 19.02.2015.
 5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(.pdf 79КB) objavljeno 19.02.2015.
 6. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva (.pdf 933КB) objavljeno 27.02.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 247КB) objavljeno 07.04.2015.

Javna nabavka dobra – Toneri za štampače, po partijama, redni broj nabavke 37/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 206КB) objavljeno 31.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 627KB) objavljeno 31.12.2014.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 90KB) objavljeno 19.02.2015.
 4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf 127KB) objavljeno 27.02.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (.pdf 95KB) objavljeno 15.05.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (.pdf 95KB) objavljeno 15.05.2015.

Javna nabavka usluge – Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja u objektima Instituta za kukuruz  „Zemun Polje“, redni broj nabavke 36/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 178КB) objavljeno 31.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 551KB) objavljeno 31.12.2014.
 3. Оbjašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 76KB) objavljeno 09.01.2015.
 4. Izmena Konkursne dokumentacije 1  (.pdf 335KB) objavljeno 12.01.2015.
 5. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 2 (.pdf 118KB) objavljeno 12.01.2015.
 6. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 3 (.pdf 122KB) objavljeno 16.01.2015.
 7. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 4 (.pdf 85KB) objavljeno 26.01.2015.
 8. Objašnjenje Konkursne dokuemntacije 5 (.pdf 87KB) objavljeno 26.01.2015.
 9. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf 127KB) objavljeno 23.02.2015.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 86KB) objavljeno 31.03.2015.

Javna nabavka usluge – Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila za period od godinu dana, po partijama, redni broj nabavke 35/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 212КB) objavljeno 31.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 1MB) objavljeno 31.12.2014.
 3. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 1 – 35-14 (.pdf 86KB) objavljeno 09.01.2015.
 4. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 2 – 35-14 (.pdf 84KB) objavljeno 19.01.2015.
 5. Оbjašnjenje Кonkursne dokumentacije 3 -35-14 (.pdf 74KB) objavljeno 22.01.2015.
 6. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 4-35-14 (.pdf 77KB) objavljeno 23.01.2015.
 7. Objašnjenje Konkursne dokumentacije 5-35-14  (.pdf 132KB) objavljeno 26.01.2015.
 8. Obavestenja o obustavi postupka (.pdf 89 KB) objavljeno 19.02.2015.
 9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 778 KB) objavljeno 04.03.2015.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 776 KB) objavljeno 04.03.2015.

Javna nabavka usluge – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji staklenika  Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, redni broj nabavke 38/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 206КB) objavljeno 30.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 686KB) objavljeno 30.12.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 786KB) objavljeno 04.03.2015.

Javna nabavka dobra – Računarska oprema i materijal, po partijama, redni broj nabavke M-22/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 211КB) objavljeno 22.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 530KB) objavljeno 22.12.2014.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN M- 22/14 (partija 1) (.pdf 94KB) objavljeno 04.02.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN M- 22/14 (partija 2) (.pdf 95KB) objavljeno 04.02.2015.

Javna nabavka dobra – Nabavka i isporuka prirodnog gasa  za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, redni broj nabavke 34/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 205КB) objavljeno 12.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 618KB) objavljeno 12.12.2014.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 89KB) objavljeno 16.01.2015.

Javna nabavka dobra – Električna energija za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, redni broj nabavke 33/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 205КB) objavljeno 12.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 1MB) objavljeno 12.12.2014.
 3. OKD 1 – 33-14 (.pdf 181KB) objavljeno 08.01.2015.
 4. Izmena Konkurne dokumentacije 1 – 33-14 (.pdf 786KB) objavljeno 09.01.2015.
 5. Obavestenje o produzenju roka (.pdf 81KB) objavljeno 09.01.2015.
 6. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 734KB) objavljeno 02.03.2015.

Javna nabavka dobara – Novogodišnji paketići, redni broj nabavke M-21/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 203КB) objavljeno 09.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 538КB) objavljeno 09.12.2014.
 3. Izmena Konkursne dokumentacije (.pdf 428КB) objavljeno 11.12.2014.
 4. Obaveštenje o produženju roka (.pdf 76КB) objavljeno 11.12.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 96КB) objavljeno 16.01.2015.

Javna nabavka radova – Izrada projekta sa tehničkom kontrolom i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji staklenika Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, redni broj nabavke 32/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda  (.pdf 206КB) objavljeno 01.12.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 903КB) objavljeno 01.12.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 248 КB) objavljeno 19.02.2015.

Javna nabavka broj 31/14 – Javna nabavka dobara – Letnje i zimske gume sa uslugom montaže, za partije 2,4,i 5, redni broj nabavke 31/14

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf 200КB) objavljeno 24.10.2014.
 2. Konkursnu dokumentaciju (.pdf 804КB) objavljeno 24.10.2014.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 93КB) objavljeno 13.11.2014.

Javna nabavka broj 30/14 – Etaloniranje, održavanje i popravka laboratorijske opreme, partija 3 – Etaloniranje i servisiranje mikropipeta

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 30-14 (.pdf 123КB) objavljeno 17.10.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 579КB) objavljeno 17.10.2014.
 3. Odluka o dodeli ugovora 30-14 (.pdf 446КB) objavljeno 07.11.2014.
 4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 82КB) objavljeno 14.11.2014.

Javna nabavka dobara – Radna odeća i pribor, po partijama, redni broj nabavke 29/14  

  1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 579КB) objavljeno 25.11.2014.
  2. Konkursna dokumentacija (.pdf 579КB) objavljeno 25.11.2014.
  3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 86КB) objavljeno 03.12.2014.
  4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 (.pdf 85КB) objavljeno 08.12.2014.
  5. Izmena konkursne dokumentacije 1 (.pdf 958КB) objavljeno 08.12.2014.
  6. Objašnjenje konkursne dokumentacije 3 (.pdf 86КB) objavljeno 08.12.2014.

20131118210144

 1. Objašnjenje konkursne dokumentacije 4 (.pdf 88КB) objavljeno 11.12.2014.
 2. Objašnjenje konkursne dokumentacije 5 (.pdf 90КB) objavljeno 12.12.2014.
 3. Izmena konkursne dokumentacije 2 (.pdf 1MB) objavljeno 12.12.2014.
 4. Objašnjenje konkursne dokumentacije 6 (.pdf 78КB) objavljeno 16.12.2014.
 5. Objašnjenje konkursne dokumentacije 7 (.pdf 87КB) objavljeno 19.12.2014.
 6. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (partija 2) (.pdf 247КB) objavljeno 04.02.2015.
 7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (partija 3) (.pdf 247КB) objavljeno 04.02.2015.
 8. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (partija 4) (.pdf 247КB) objavljeno 04.02.2015.
 9. obavestenje o zakljucenom ugovoru (partija 1) (.pdf 737КB) objavljeno 19.02.2015.

Javna nabavka broj 28/14 – Štampani materijal, po partijama.

 1. Poziv za podnošenje ponuda 28-14 (.pdf 78КB) objavljeno 13.10.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 791КB) objavljeno 13.10.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije (.pdf 86КB) objavljeno 31.10.2014.
 4. Objašnjenje konkursne dokumentacije  2 (.pdf 85КB) objavljeno 03.11.2014.
 5. Objašnjenje konkursne dokumentacije  3 (.pdf 86КB) objavljeno 03.11.2014.
 6. Objašnjenje konkursne dokumentacije 4 (.pdf 87КB) objavljeno 05.11.2014.
 7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 28-14 (partija 1) (.pdf 96КB) objavljeno 23.12.2014.
 8. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 28-14 (partija 2) (.pdf 94КB) objavljeno 23.12.2014.
 9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 28-14 (partija 3) (.pdf 94КB) objavljeno 23.12.2014.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 28-14 (partija 4) (.pdf 94КB) objavljeno 23.12.2014.

Odluka o dodeli ugovora vezana za JN broj 27/14

 1. Obaveštenje-o-zaključenom-ugovoru u postupku javne nabavke usluga – Unapređenje postojećih termogena, 27-14 (.pdf 78КB) objavljeno 01.10.2014.
 2. Odluka o dodeli ugovora 27-14 (.pdf 1095.68КB) objavljeno 01.10.2014.

Javna nabavka  broj 26/14 – Usluga pregleda i održavanja gasnih instalacija, uređaja i kotlarnica, partija 2 – Razvrstavanje opreme pod pritiskom prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe sa uslugom atestiranja

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf 130КB) objavljeno 26.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 467КB) objavljeno 26.08.2014.
 3. Obavestenja o obustavi postupka (.pdf 78КB) objavljeno 24.09.2014.

Javna nabavka  broj 25/14 – Usluge servisiranja protivpožarne opreme, pregled i merenje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija, po partijama

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 152КB) objavljeno 20.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 626КB) objavljeno 20.08.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 80КB) objavljeno 10.09.2014.

Javna nabavka  broj 24/14 – Laboratorijski potrošni materijal i pribor, po partijama

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 24/14 (.pdf 137КБ) objavljeno 14.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 903КB) objavljeno 14.08.2014.
 3. Objašnjenje KD 1 JN 24-14 (.pdf 82КB) objavljeno 14.08.2014.
 4. Obaveštenja o obustavi postupka 24-14 (.pdf 86КB) objavljeno 14.08.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 24-14 (partija 5) (.pdf 162КB) objavljeno 14.08.2014.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 24-14 (partija 6) (.pdf 163КB) objavljeno 14.08.2014.

Javna nabavka  broj 23/14 – Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo, po partijama

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 153КB) objavljeno 08.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 153КB) objavljeno 08.08.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 153КB) objavljeno 21.08.2014.
 4. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1,2,4,5,6,7,8 i 9 (.pdf 153КB) objavljeno 21.08.2014.

Javna nabavka  broj 22/14 – Filteri za održavanje vozila i mehanizacije, aparat za destilovanu vodu i digitalna vaga, po partijama

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 153КB) objavljeno 21.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 692КB) objavljeno 21.08.2014.
 3. Objasnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 156КB) objavljeno 21.08.2014.
 4. Izmena konkursne dokumentacije (.pdf 156КB) objavljeno 21.08.2014.
 5. Objasnjenje konkursne dokumentacije 2(.pdf 156КB) objavljeno 21.08.2014.
 6. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 9 i 10 (.pdf 82КB) objavljeno 21.08.2014.
 7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 1) (.pdf 96КB) objavljeno 10.11.2014.
 8. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 2) (.pdf 98КB) objavljeno 10.11.2014.
 9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 3) (.pdf 98КB) objavljeno 10.11.2014.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 4) (.pdf 97КB) objavljeno 10.11.2014.
 11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 5) (.pdf 96КB) objavljeno 10.11.2014.
 12. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 6) (.pdf 98КB) objavljeno 10.11.2014.
 13. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 7) (.pdf 98КB) objavljeno 10.11.2014.
 14. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 22-14 (partija 8) (.pdf 98КB) objavljeno 10.11.2014.

Javna nabavka  broj M-16/14 – Usluge savetovanja u oblasti javnih nabavki, angažovanje službenika za javne nabavke

 1.  Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 136КB) objavljeno 31.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija  (.pdf 381КB) objavljeno 31.07.2014.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (.pdf 81КB) objavljeno 18.08.2014.

Javna nabavka  broj 21/14 – Usluga hotelskog smeštaja po partijama

 1.  Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 156КB) objavljeno 30.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 409КB) objavljeno 30.07.2014.
 3. Izmena konkursne dokumentacije (.pdf 381КB) objavljeno 30.07.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 21-14 (partija 1) (.pdf 162КB) objavljeno 30.07.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 21-14 (partija 2) (.pdf 162КB) objavljeno 30.07.2014.

Javna nabavka  broj 19/14 –  Delovi mašina za čišćenje, sortiranje i gradiranje zrnja i remont vratila

 1. Poziv za podnosenje ponuda JN 19-14 (.pdf 139КB) objavljeno 25.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN 19-14 (.pdf 450КB) objavljeno 25.07.2014.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka 19-14 (.pdf 75КB) objavljeno 25.07.2014.

Javna nabavka dobaraAlat, redni broj nabavke M-20/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 203КB) objavljeno 24.11.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 601КB) objavljeno 24.11.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN M 20-14 (.pdf94КB) objavljeno 14.01.2015.

Javna nabavka broj M-19/14 – Usluga dizajna internet strane

 1. Poziv za podnošenje ponuda – M-19-14(.pdf 151КB) objavljeno 08.09.2014.
 2. Konkursna dokumentacija dizajn internet strane(.pdf 1095.68КB) objavljeno 08.09.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN M 19-14(.pdf 80КB) objavljeno 15.09.2014.

Javna nabavka broj M-18/14 – Računarska oprema i materijal

 1. Poziv za podnosenje ponuda – M-18-14(.pdf 151КB) objavljeno 22.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija(.pdf 450КB) objavljeno 22.08.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN M 18-14(.pdf 81КB) objavljeno 22.08.2014.

Javna nabavka broj M-15/14 – Građevinski i instalacioni materijal i pribor, po partijama

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 145КB) objavljeno 24.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 639КB) objavljeno 24.07.2014.
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 1) (.pdf 157КB) objavljeno 01.09.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 2) (.pdf 157КB) objavljeno 01.09.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 3) (.pdf 160КB) objavljeno 01.09.2014.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 4) (.pdf 159КB) objavljeno 01.09.2014.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 5) (.pdf 160КB) objavljeno 01.09.2014.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 6) (.pdf 160КB) objavljeno 01.09.2014.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 7) (.pdf 161КB) objavljeno 01.09.2014.

Javna nabavka broj M-13/14 – Alat, sitan inventar i potrošni materijal, po partijama

 1. Poziv za podnosenje ponuda  (.pdf 143КB) objavljeno 24.07.2014.
 2. Кonkursna dokumentacija (.pdf 807КB) objavljeno 24.07.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 85КB) objavljeno 29.07.2014.
 4. Izmena konkursne dokumentacije 1 (.pdf 442КB) objavljeno 30.07.2014.
 5. Obavestenje o produzenju roka za podnošenje ponuda/prijava (.pdf 86КB) objavljeno 30.07.2014.
 6. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 (.pdf 88КB) objavljeno 04.08.2014.
 7. Objašnjenje konkursne dokumentacije 3 (.pdf 90КB) objavljeno 04.08.2014.
 8. Obavestenja o obustavi postupka javne nabavke (.pdf 76КB) objavljeno 22.08.2014.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 161КB) objavljeno 05.09.2014.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf 160КB) objavljeno 05.09.2014.

Javna nabavka broj 18/14 – Letnje i zimske gume sa uslugom montaže,po partijama

 1. Poziv za podnosenje ponuda, br. JN 18/14(.pdf 78КB) objavljeno 16.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija, br. JN 18/14(.pdf 78КB) objavljeno 16.07.2014.
 3. Obavestenja o obustavi postupka, br. JN 18/14(.pdf 78КB) objavljeno 16.07.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18-14 (partija 3)(.pdf 78КB) objavljeno 16.07.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18-14 (partija 1) br. JN 18/14(.pdf 78КB) objavljeno 16.07.2014.

Javna nabavka broj 17/14 – Hrana i piće za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 137КB) objavljeno 09.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 715КB) objavljeno 09.07.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 67КB) objavljeno 15.07.2014.
 4. Izmena Konkursne dokumentacije 1 (.pdf 865КB) objavljeno 17.07.2014.
 5. Objašnjenje konkursne dokumentacije 2 (.pdf 96КB) objavljeno 21.07.2014.
 6. Objašnjenje konkursne dokumentacije 3 (.pdf 715КB) objavljeno 25.07.2014.
 7. Izmena Konkursne dokumentacije 2 (.pdf 151КB) objavljeno 26.07.2014.
 8. Izmena Konkursne dokumentacije 2 (.pdf 154КB) objavljeno 26.07.2014.
 9. Izmena Konkursnedokumentacije 2 (.pdf 244КB) objavljeno 26.07.2014.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 1) (.pdf 162КB) objavljeno 05.09.2014.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 2) (.pdf 162КB) objavljeno 05.09.2014.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 5) (.pdf 162КB) objavljeno 05.09.2014.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 6) (.pdf 162КB) objavljeno 05.09.2014.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 3) (.pdf 205КB) objavljeno 26.09.2014.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 4) (.pdf 164КB) objavljeno 26.09.2014.
 16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 7) (.pdf 163КB) objavljeno 26.09.2014.

Javna nabavka broj 16/14 – Etaloniranje, održavanje i popravka laboratorijske opreme,po partijama

 1. Poziv za podnošenje ponuda etalonioranje (.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija, br. JN 16-14(.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 3. Objašnjenje KD 1, br. JN 16-14(.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 4. Izmena konkursne dokumentacije i Konkursna dokumentacija pročišćen tekst (.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, br. JN 16-14(.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 6. Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3, br. JN 16-14(.pdf 152KB) objavljeno 04.07.2014.
 7. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 1)(.pdf 86KB) objavljeno 04.07.2014.
 8. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 2)(.pdf 81KB) objavljeno 04.07.2014.
 9. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 4)(.pdf 81KB) objavljeno 04.07.2014.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 5)(.pdf 79KB) objavljeno 04.07.2014.
 11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 6)(.pdf 82KB) objavljeno 04.07.2014.
 12. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 16-14 (partija 7)(.pdf 87KB) objavljeno 04.07.2014.

Javna nabavka broj 15/14 – Štampani materijal

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 140KB) objavljeno 04.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 570KB) objavljeno 04.07.2014.
 3. Objašnjenje konkursne dokumentacije 1 (.pdf 81KB) objavljeno 18.07.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (.pdf 140KB) objavljeno 01.09.2014.

Javna nabavka broj M-14/14 – Aparati za domaćinstvo

 1. Poziv za podnosenje ponuda  (.pdf 151KB) objavljeno 04.07.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 594KB) objavljeno 04.07.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru  (.pdf 79KB) objavljeno 07.08.2014.

Javna nabavka dobara – Trajno zbrinavanje opasnog otpada br. M-17/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-17/14(.pdf 152KB) objavljeno 07.08.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-17/14 (.pdf 555KB) objavljeno 07.08.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN M-17-14 (.pdf 569KB) objavljeno 07.08.2014.

Javna nabavka dobara – Proizvodi za čišćenje i poliranje, po partijama br. M-12/14

 1. Poziv za podnosenje ponuda  (.pdf 151KB) objavljeno 23.06.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 462KB) objavljeno 23.06.2014.
 3. Obavestenje o zakljucenom ugovoru  (.pdf 75KB) objavljeno 07.08.2014.
 4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru (.pdf 80KB) objavljeno 11.08.2014.

Javna nabavka broj M-11/14 – Razni tekstilni proizvodi

 1. Poziv za podnosenje ponuda (.pdf 152KB) objavljeno 23.06.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 492KB) objavljeno 23.06.2014.
 3. Obaveštenja o obustavi postupka (.pdf 78KB) objavljeno 21.08.2014.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 1) (.pdf 159KB) objavljeno 29.08.2014.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 2) (.pdf 159KB) objavljeno 29.08.2014.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 3) (.pdf 159KB) objavljeno 29.08.2014.