Javna nabavka dobara – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije br. M-9/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-9/14(.pdf 152KB) objavljeno 03.06.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-9/14 (.pdf 569KB) objavljeno 03.06.2014.

Javna nabavka dobara – Hrana i piće za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, po partijama, br. 11/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 11/14(.pdf 152KB) objavljeno 28.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 11/14(.pdf 764KB) objavljeno 28.05.2014.

Javna nabavka usluge – Usluga pregleda i održavanja gasnih instalacija, uređaja i kotlarnice, po partijama, br. 10/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 10/14 (.pdf 146KB) objavljeno 28.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 10/14 (.pdf 784KB) objavljeno 28.05.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 65KB) objavljeno 05.06.2014.

Javna nabavka usluga – Osiguranje useva i plodova br. 7-14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 4/14(.pdf 143KB) objavljeno 28.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 4/14 (.pdf 457KB) objavljeno 28.05.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 73KB) objavljeno 30.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 60KB) objavljeno 05.06.2014.

Javna nabavka dobara – Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo, po partijama, br. 8/1

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 8/14 (.pdf 156KB) objavljeno 15.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 8/14 (.pdf 1,47MB) objavljeno 15.05.2014.

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluge obezbeđenja avio karata za službena putaovanja zaposlenih u inostranstvo, br. M-10/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-10/14 (.pdf 152KB) objavljeno 15.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-10/14 (.pdf 400KB) objavljeno 15.05.2014.

Javna nabavka dobara – Štampani materijal – Table za obeležavanje ogleda i memorandumi, po partijama, br. 9/1

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 9/14 (.pdf 144KB) objavljeno 09.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 9/14 (.pdf 523KB) objavljeno 09.05.2014.

Javna nabavka dobara – Proizvodi za čišćenje i poliranje, po partijama, br. M-8/14

Obaveštenja o obustavi postupka javna nabavka br. M-8/14 (.pdf 119KB) objavljeno 26.05.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-8/14 (.pdf 151KB) objavljeno 08.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-8/14 (.pdf 461KB) objavljeno 08.05.2014.

Javna nabavka dobara -Proizvodi za ličnu negu, po partijama, br. M-7/14

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-7/14 partija 1(.pdf 72KB) objavljeno 04.06.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2, JN br. M-7/14 (.pdf 77KB) objavljeno 26.05.2014

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-7/14 (.pdf 150KB) objavljeno 08.05.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-7/14 (.pdf 446KB) objavljeno 08.05.2014.

Javna nabavka dobara – Programski paketi i informacioni sistemi – Licenca za antivirus programski paket NOD32, br. M-6/14

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-6/13 (.pdf 81KB) objavljeno 19.05.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-6/14 (.pdf 154KB) objavljeno 30.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-6/14 (.pdf 393KB) objavljeno 30.04.2014.

Javna nabavka dobara -Laboratorijski potrošni materijal i pribor, po partijama br. 6/14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 82KB) objavljeno 30.05.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 6/14 (.pdf 768KB) objavljeno 30.05.2014
Strana 60 (.pdf 358KB) objavljeno 30.05.2014.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 75KB) objavljeno 23.05.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 6/14 (.pdf 78KB) objavljeno 23.05.2014
Strana 13/59 (.pdf 163KB) objavljeno 23.05.2014.

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (.pdf 75KB) objavljeno 17.05.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 6/14 (.pdf 1.24MB) objavljeno 17.05.2014

Izmena konkursne dokumentacije JN br. 6/14 (.pdf 71KB) objavljeno 09.05.2014.

 1. Strana 1/51 (.pdf 153KB) objavljeno 09.05.2014.
 2. Strana 2/51 (.pdf 115KB) objavljeno 09.05.2014.
 3. Strana 3/51 (.pdf 111KB) objavljeno 09.05.2014.
 4. Strana 49/51 (.pdf 167KB) objavljeno 09.05.2014.
 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 6/14 (.pdf 146KB) objavljeno 28.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 6/14 (.pdf 1.4MB) objavljeno 28.04.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 67KB) objavljeno 09.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 87KB) objavljeno 09.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 3 (.pdf 80KB) objavljeno 12.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 4 (.pdf 92KB) objavljeno 12.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 5 (.pdf 102KB) objavljeno 15.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 6 (.pdf 60KB) objavljeno 17.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 7 (.pdf 95KB) objavljeno 23.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 8 (.pdf 95KB) objavljeno 26.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 9 (.pdf 73KB) objavljeno 26.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 10 (.pdf 53KB) objavljeno 26.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 11 (.pdf 67KB) objavljeno 30.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 12 (.pdf 64KB) objavljeno 30.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 13 (.pdf 68KB) objavljeno 30.05.2014.

Javna nabavka dobara – Razni tekstilni proizvodi, po partijama br. M-5/14

Obaveštenje o obustavi postupka JN br. M-5/14 (.pdf 123KB) objavljeno 26.05.2014
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (.pdf 37KB) objavljeno 30.04.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. M-5/14 (.pdf 507KB) objavljeno 30.04.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-5/14 (.pdf 152KB) objavljeno 28.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-5/14 (.pdf 484KB) objavljeno 28.04.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 59KB) objavljeno 30.04.2014.

Javna nabavka dobara – Proizvodi od drvne gradje, po partijama br. M-4/14

Obaveštenje o zaključenju ugovora M-4/14 (.pdf 78KB) objavljeno 04.06.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-4/14 (.pdf 150KB) objavljeno 28.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-4/14 (.pdf 496KB) objavljeno 28.04.2014.

Javna nabavka dobara -Laboratorijska, optička i precizna oprema, po partijama br. 5/14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 81KB) objavljeno 13.05.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 5/14 (.pdf 299KB) objavljeno 13.05.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 5/14 (.pdf 173KB) objavljeno 17.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 5/14 (.pdf 791KB) objavljeno 17.04.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 60KB) objavljeno 08.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 82KB) objavljeno 12.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 3 (.pdf 105KB) objavljeno 12.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 4 (.pdf 76KB) objavljeno 12.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 5 (.pdf 72KB) objavljeno 17.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 6 (.pdf 82KB) objavljeno 17.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 7 (.pdf 62KB) objavljeno 17.05.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 8 (.pdf 67KB) objavljeno 21.05.2014.

Javna nabavka dobara – Preparati za podmazivanje, po partijama br. M-3/14

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-3/13 partija 1 (.pdf 81KB) objavljeno 05.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-3/13 partija 2 (.pdf 81KB) objavljeno 05.05.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-3/14 (.pdf 152KB) objavljeno 03.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-3/14 (.pdf 635KB) objavljeno 03.04.2014.

Javna nabavka dobara – Hrana i piće za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, po partijama br. 4/14

Obaveštenje o zaključenju ugovora 4/14 partija 2 (.pdf 79KB) objavljeno 05.06.2014.
Obaveštenje o zaključenju ugovora 4/14 partija 4 (.pdf 74KB) objavljeno 04.06.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1,3,5, i 6, JN broj 4/14 (.pdf 94KB) objavljeno 26.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 4/14 (.pdf 370KB) objavljeno 25.04.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 4/14 (.pdf 146KB) objavljeno 01.04.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 4/14 (.pdf 702KB) objavljeno 01.04.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 85KB) objavljeno 25.04.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 59KB) objavljeno 30.04.2014.

Javna nabavka dobara – Kancelarijski materijal, po partijama br. 3/14

Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 partija 1 (.pdf 78KB) objavljeno 19.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 partija 2 (.pdf 79KB) objavljeno 19.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 partija 3 (.pdf 79KB) objavljeno 19.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 partija 4 (.pdf 79KB) objavljeno 19.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 partija 5 (.pdf 78KB) objavljeno 19.05.2014.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 47KB) objavljeno 17.04.2014
Izmena konkursne dokumentacije JN br. 3/14 (.pdf 194KB) objavljeno 17.04.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 3 /14 (.pdf 146KB) objavljeno 24.03.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 3/14 (.pdf 1.13MB) objavljeno 24.03.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 65KB) objavljeno 11.04.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 88KB) objavljeno 17.04.2014.

Javna nabavka dobara – Gorivo za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, po partijama br. 2/14

Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2/13 partija 1 (.pdf 79KB) objavljeno 30.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2/13 partija 2 (.pdf 81KB) objavljeno 29.05.2014.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2/13 partija 3 (.pdf 88KB) objavljeno 29.05.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 2 /14 (.pdf 145KB) objavljeno 24.03.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 2/14 (.pdf 702KB) objavljeno 24.03.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 65KB) objavljeno 16.04.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 116KB) objavljeno 22.04.2014.

Usluge savetovanja u oblasti javnih nabavki – Angažovanje službenika za javne nabavke br. M-2/14

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-2 /14 (.pdf 135KB) objavljeno 03.03.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-2/14 (.pdf 378KB) objavljeno 03.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru vezano za javnu nabavku broj M-2/14 – Angažovanje službenika za javne nabavke (.pdf 80KB) objavljeno 18.03.2014

Javna nabavka električne energije za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ br. 1/14

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva (.pdf 85KB) objavljeno 7.2.2014.
 2. Konkursna dokumentacija (.pdf 2.3MB) objavljeno 7.2.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 128KB) objavljeno 14.2.2014.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 88KB) objavljeno 14.2.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje prijava za javnu nabavku električne energije br. 1/14 (.pdf 80KB) objavljeno 10.3.2014.

Usluge savetovanja u oblasti javnih nabavki – Angažovanje službenika za javne nabavke

Obaveštenja o obustavi postupka javna nabavka br. M-1/14 (.pdf 82KB) objavljeno 19.2.2014.
Izmena konkursne dokumentacije M-1/14 (.pdf 241KB) objavljeno 3.2.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN br. M-1/14 (.pdf 111KB) objavljeno 3.2.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-1 /14 (.pdf 135KB) objavljeno 27.01.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. M-1/14 (.pdf 378KB) objavljeno 27.01.2014.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 76KB) objavljeno 3.2.2014.

Javna nabavka električne energije za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“

Obaveštenja o obustavi postupka javna nabavka električne energije za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ JN br. 4/13 (.pdf 244KB) objavljeno 3.2.2014.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 4/13 (.pdf 81KB) objavljeno 8.1.2014.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 4/13 (.pdf 1.41MB) objavljeno 31.12.2013.

Javna nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja u objektima

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 3/13 (.pdf 147KB) objavljeno 29.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 3/13 (.pdf 443KB) objavljeno 29.11.2013.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 76KB) objavljeno 26.12.2013.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora 3/13 (.pdf 229KB) objavljeno 10.2.2014.

Javna nabavka usluge-Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila

Izmena konkursne dokumentacije JN br. 2/13 (.pdf 278KB) objavljeno 21.12.2013.

 1. Poziv za podnošenje ponuda JN br. 2/13 (.pdf 174KB) objavljeno 29.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija JN br. 2/13 (.pdf 1.13MB) objavljeno 29.11.2013.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 52KB) objavljeno 18.12.2013.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 196KB) objavljeno 21.12.2013.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br.3 (.pdf 96KB) objavljeno 23.12.2013.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br.4 (.pdf 88KB) objavljeno 26.12.2013.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2/13 (.pdf 234KB) objavljeno 10.2.2014.

Javna nabavka dobara – Katalozi

 1. Poziv za podnošenje ponuda M-1/13 (.pdf 76KB) objavljeno 15.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija M-1/13 (.pdf 448KB) objavljeno 15.11.2013.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 48KB) objavljeno 21.11.2013.
Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-1/13 (.pdf 570KB) objavljeno 20.12.2013.

Javna nabavka dobara – Kancelarijska oprema

Izmena konkursne dokumentacije M-2/13 (.pdf 312KB) objavljeno 21.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 47KB) objavljeno 21.11.2013

 1. Poziv za podnošenje ponuda M-2/13 (.pdf 75KB) objavljeno 15.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija M-2/13 (.pdf 450KB) objavljeno 15.11.2013.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 48KB) objavljeno 21.11.2013.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 50KB) objavljeno 22.11.2013.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-2/13 (.pdf 568KB) objavljeno 20.12.2013.

Javna nabavka dobara – Rokovnici

Izmena konkursne dokumentacije M-3/13 (.pdf 152KB) objavljeno 21.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 47KB) objavljeno 21.11.2013

 1. Poziv za podnošenje ponuda M-3/13 (.pdf 75KB) objavljeno 15.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija M-3/13 (.pdf 438KB) objavljeno 15.11.2013.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-3/13 (.pdf 570KB) objavljeno 20.12.2013.

Javna nabavka dobara – ZP kačketi

 1. Poziv za podnošenje ponuda M-4/13 (.pdf 75KB) objavljeno 15.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija M-4/13 (.pdf 443KB) objavljeno 15.11.2013.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora M-4/13 (.pdf 572KB) objavljeno 13.12.2013.

Javna nabavka dobara -ZP prsluci

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke M-5/13 (.pdf 415KB) objavljeno 17.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije M-5/13 (.pdf 146KB) objavljeno 21.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf 47KB) objavljeno 21.11.2013

 1. Poziv za podnošenje ponuda M-5/13 (.pdf 75KB) objavljeno 15.11.2013.
 2. Konkursna dokumentacija M-5/13 (.pdf 433KB) objavljeno 15.11.2013.

PITANJA I ODGOVORI
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 (.pdf 48KB) objavljeno 19.11.2013.
Objašnjenje konkursne dokumentacije br. 2 (.pdf 47KB) objavljeno 26.11.2013.

Foto - prsluk

Finansijska usluga- Kredit za izmirenje obaveza prema proizvođačima semenskog kukuruza

 1. JN01 finansijske usluge – kredit za izmirenje obaveza prema proizvođačima semenskog kukuruza (.pdf) (Izmena Poziva za podnošenje ponuda 26.10.2013.)
 2. JN01 finansijske usluge – kredit za izmirenje obaveza prema proizvođačima semenskog kukuruza (.pdf) (Izmena Konkursne dokumentacije 26.10.2013.)

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama dostavlio izmene konkursne dokumentacije javne nabavke finansijske usluge – kredit za izmirenje obaveza prema proizvođačima semenskog kukuruza, javna nabavka broj 01/2013.

 1. Poziv za podnošenje ponuda (.pdf 80KB)
 2. Konkursna dokumentacija i prilog (.pdf 30.6MB)

PITANJA I ODGOVORI