Biblioteka Instituta za kukuruz Zemun Polje

Slobodan Medić, viši knjižničar

Biblioteka Instituta se svrstava u tip specijalizovanih biblioteka, koja se u okviru Instituta nalazi u Sektoru za naučno-istraživački razvoj. Osnovana je 1946. godine, a u Centralni registar biblioteka Srbije zvanično je upisana 1997. godine.

Raspolaže sa preko 3.600 naslova monografskih publikacija i 370 naslova periodičnih izdanja na srpskom, engleskom i drugim stranim jezicima. Fond upotpunjuje i veliki broj diplomskih, magistarskih i doktorskih radova nučnih radnika.

Biblioteka je 2015. godine zvanično je uključena u sistem COBISS.SR i iste godine, je svojim zaposlenima omogućila pristup ACSESS digitalnoj biblioteci, preko koje je dostupna eminentna strana periodika.

Aktivnosti:

  • Automatizovanje fonda biblioteke i pravljenje elektronske baze podataka,
  • Aktivno učestvovanje u sistemu uzajamne katalogizacije COBISS.SR
  • Prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i pozajmica bibliotečke građe i izvora,
  • Distribucija i razmena informacija i građe sa drugim bibliotekama,
  • Aktivno usavršavanje u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti.

Kontakt: +381 11 3756 704, lok. 662

e-mail: bibliotekamrizp@mrizp.rs

e-mail: smedic@mrizp.rs

Radno vreme:

radnim danima od 07:30 do 15:30h