Banka gena

banka-gena-mala

dr Violeta Anđelković, Šef Banke gena
dr Vojka Babić
dr Natalija Kravić

Prvo sistematsko sakupljanje lokalnih populacija kukuruza na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je u periodu od 1961- 1964.godine, u organizaciji Jugoslovenskog saveznog udruženja istraživača i Departmana za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Oko 1000 uzoraka je sakupljeno i grupisano u 16 grupa, na osnovu morfoloških i bioloških svojstava 392 uzorka. Analiza preostalih uzoraka, sprovedena je u narednim periodu, a konačna klasifikacija obuhvatila je 18 agro-ekoloških grupa. Sakupljanje novih uzoraka je nastavljeno i u narednim godinama i u toku 1997.godine svi uzorci lokalnih populacija kukuruza (ukupno 2217), analizirani su po CIMMYT/IBPGR deskriptoru.

Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju

fitopatologija-mala

Istraživanje i razvoj-fitopatologija

Istraživački tim:
dr Slavica Stanković, Rukovodilac laboratorije
dr Jelena Lević
Ciljevi istraživanja – Iznalaženje izvora – donora otpornosti i poboljšanje otpornosti kukuruza prema ekonomski najznačajnijim parazitima lista, stabla i klipa.

Proučavanje ekosistema kukuruza

Proučavanje parazitskih vrsta gljiva, bakterija i virusa u ekosistemu kukuruza i uvođenje novih metoda za njihovu dijagnostiku.

Oplemenjivanje

oplemenjivanje-kukuruza-mala

Istraživanje i razvoj – oplemenjivanje

Rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje:
dr Zoran Čamdžija

Oplemenjivanje kukuruza

Ciljevi – stvaranje hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti i visokog kvaliteta zrna svih FAO grupa zrenja, pogodnih za različite uslove gajenja, potrebe i namene.

    Program oplemenjivanja kukuruza u Institutu za kukuruz je zasnovan na konceptu inbriding-hibridizacija i obuhvata:

Naučno-tehnička saradnja

tehnologija-prerade-mala

Istraživanje i razvoj – odeljenje za gajenje i iskorišćavanje kukuruza

dr Jovan Pavlov, Rukovodilac odeljenja za naučno-tehničku saradnju

Institut za kukuruz  «Zemun Polje» je već više od šest decenija lider u oblasti istraživanja, kao i u proizvodnji hibridnog semena kukuruza u našoj zemlji. Pored toga,  komercijalna i naučno-tehnička aktivnost Instituta za kukuruz odvija se u više od dvadeset zemalja širom sveta. Višedecenijski rad na oplemenjivanju kukuruza rezultirao je registracijom više od sto hibrida u inostranstvu, a kao rezultat rada na oplemenjivanju strnih žita u zemljama EU registrovane su jedna sorta pšenice i jedna sorta ječma.

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju

fiziologija-mala

Istraživanje i razvoj – fiziologija

Istraživački tim:
dr Dragana Ignjatović-Micić, Šef laboratorije
dr Snežana Mladenović Drinić
dr Dragan Kovačević
dr Ana Nikolić
dr Danijela Ristić
dipl. biol. Marija Kostadinović

Osnovno seme

osnovno-seme-mala

Istraživanje i razvoj – osnovno seme

dr Mile Sečanski, Rukovodilac Odeljenja za osnovno seme

Predosnovno – selekcionerovo seme kukuruza

Anika Nišavić dipl.inž
Maja Marinković Spec.dipl.inž

Cilj programa je očuvanje genetičke čistoće i umnožavanje selekcionerovog semena kukuruza.

  • Umnožavanje selekcionerovog semena u tehničkoj izolaciji metodom “klip na red”
  • Deskripcija i karakterizacija komercijalnih linija kukuruza

Agroekologija i agrotehnika

gajenje-kukuruza-mala

Istraživanje i razvoj – gajenje kukuruza

dr Milena Simić, Šef Grupe
dr Vesna Dragičević
dr Branka Kresović
dr Igor Spasojević
dipl. ing. Milan Brankov

Program istraživačkog rada grupe za Gajenje kukuruza se odnosi na unapređenje gajenja ratarskih useva primenom sistema agrotehničkih mera u prirodnom i irigacionom vodnom režimu, u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti.

Program istraživačkog rada obuhvata proučavanje agrotehničkih mera u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima zemljišta u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. Eksperimentalna istraživanja se obavljaju sa aspekta izbora hibrida i sorti za različite agroekološke uslove, zatim plodoreda, obrade zemljišta, đubrenja, setve i zaštite od korova.

Prehrambrena tehnologija i biohemija

biotehnologija-mala

Istraživanje i razvoj – biotehnologija

dr Milica Radosavljević, Šef Grupe
dr Slađana Žilić
dr Marija Milašinović-Šeremešić
dr Valentina Semenčenko
Marijana Janković, dipl. inž
Dušanka Terzić, dipl.inž
Snežana Jovanović, dipl.inž

Publikacija

publikacija-mala