Banka gena

banka-gena-mala

dr Natalija Kravić, rukovodilac Banke gena
dr Vojka Babić
dr Violeta Anđelković

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ poseduje banku gena, koja je među deset najvećih u svetu. U njoj se nalazi 2217 lokalnih populacija i 3258 introdukovanih uzoraka (inbred linija, sintetika i kompozita). Seme se čuva u hladnim komorama (srednjoročni uslovi čuvanja, temperatura od 0 do 10ºC i relativna vlažnost vazduha od 45 do 50%).

Oplemenjivanje

oplemenjivanje-kukuruza-mala

dr Jelena Srdić, rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje

  • Oplemenjivanje kukuruza
  • Ugradjivanje poželjnih svojstava u zp elitne linije kukuruza I primena metoda duplih haploida u oplemenjivanju
  • Selekcija hibrida kukuruza specifičnih svojstava
  • Oplemenjivanje soje
  • Oplemenjivanje strnih žita
  • Grupa za tehničku podršku i mehanizovane operacije

Osnovno seme

osnovno-seme-mala

Miloš Crevar,
rukovodilac Odeljenja za osnovno i komercijalno seme

  • Predosnovno – selekcionerovo seme kukuruza
  • Predosnovno i osnovno seme kukuruza i soje

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju

fiziologija-mala

dr Dragana Ignjatović – Micić, šef Laboratorije,
dr Snežana Mladenović Drinić,
dr Ana Nikolić,
dr Danijela Ristić,
dr Marija Kostadinović
dr Jelena Vukadinović
doktorand Manja Božić

Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju

fitopatologija-mala

dr Slavica Stanković, šef Laboratorije,
dr Snežana Gošić Dondo,
dr Ana Obradović,
dr Milica Lučev,
doktorand Iva Savić

Agroekologija i agrotehnika

gajenje-kukuruza-mala

dr Milan Brankov, rukovodilac Grupe za agroekologiju i agrotehniku
dr Vesna Dragičević
dr Marjenka Tabaković
doktorand Milena Šenk
doktorand Natalija Pavlović

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

biotehnologija-mala

dr Slađana Žilić,
rukovodilac Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Marijana Simić
dr Valentina Nikolić
Snežana Jovanović, dipl. inž.
doktorand Beka Sarić
doktorand Danka Milovanović

Naučno-tehnička saradnja

tehnologija-prerade-mala

Odeljenje za transfer tehnologija.

dr Jovan Pavlov, rukovodilac Odeljenja

Projekti

publikacija-mala

Publikacija

publikacija-mala

Biblioteka Instituta za kukuruz „Zemun Polje“

publikacija-mala

Repozitorijum instituta za kukuruz „Zemun polje”

publikacija-mala